banner

Acupunctuur

dunne darmmeridiaanAcupunctuur is als onderdeel van de Traditional Chinese Medicine (TCM) ca. 4000 jaar oud.
Binnen de TCM staat de energie die aan alle levensprocessen ten grondslag ligt centraal. Deze energie of levenskracht wordt door de Chinezen 'chi' genoemd. Het uitgangspunt is dat de energie, die de cellen nodig hebben om te functioneren, in de organen wordt geproduceerd.
Via een stelsel van kanalen, de meridianen, wordt deze energie door het hele lichaam verspreid. Binnen het meridiaansysteem zijn er 12 hoofdmeridianen. Elke meridiaan is verbonden met een specifiek orgaan en elke meridiaan wordt dus gevoed door het bijbehorende orgaan.
In de acupunctuur wordt de energie, die via kanalen door het lichaam circuleert, in balans gebracht m.b.v. hele dunne naaldjes.

Allerlei ziekteoorzaken kunnen het energieverloop verstoren.
Heel globaal gezien kan er een tekort aan energie ontstaan als de organen hun werk niet goed doen. Ook kan er een blokkade of stuwing optreden in het meridiaanverloop.
Wanneer het energieverloop verstoord raakt treden er eerst symptomen of klachten op, die op de lange duur kunnen leiden tot functieverlies en ziekte.
Door dunne naaldjes te plaatsen op specifieke punten op de meridanen wordt de energiestroom gestimuleerd of geremd. Dus door de juiste punten te stimuleren of te remmen wordt de energiebalans in het lichaam hersteld.

De naaldjes worden geplaatst in nauwkeurig omschreven punten op de meridianen. Deze punten worden acupunctuurpunten genoemd. Ze bevinden zich veelal op armen, handen, benen en voeten, maar er liggen ook belangrijke punten op de voorzijde van de romp en op de rug.