banner

Chinese astrologie

draakEen Chinese horoscoop is een hulpmiddel om de persoon en zijn/haar manier van reageren op de buitenwereld en op andere mensen beter te begrijpen. Relaties kunnen hierdoor worden opgehelderd.
Het moment van de geboorte is bepalend voor de sterke en zwakke eigenschappen van een persoon.
In de Chinese horoscoop wordt iedere persoon gekenmerkt door 4 dieren: het jaardier, het maanddier, het dagdier en het uurdier. De Chinese dierenriem bestaat uit 12 dieren: de rat, de os, de tijger, het konijn, de draak, de slang, het paard, het schaap, de aap, de haan, de hond en het varken.
Het jaardier zegt iets over de manier waarop iemand zich naar buiten manifesteert, het maanddier over het gedrag in vriendschappen en relaties, het dagdier over hoe de persoon echt is en het uurdier over de omgang met kinderen en ondergeschikten.

Bekendheid met deze 4 dieren maakt het makkelijker de eigen reacties op de buiten-
wereld en op andere mensen te begrijpen.

5 ElementenDaarnaast worden de 5 elementen in de horoscoop bepaald.
De 5 elementen zijn de verschillende fasen van alle energetische processen in de natuur: hout, vuur, aarde, metaal, water.
Deze 5 elementen geven een beschrijving van de gezondheid.

Verder kunnen de zwakke elementen en meridianen in de constitutie worden vastgesteld, die met een acupunctuurbehandeling gericht kunnen worden versterkt.