banner

Chronisch Vermoeidheid Syndroom

CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom) is een aandoening waarbij extreme vermoeidheid, spierpijn en gewrichtspijn, geheugenproblemen, concentratieproblemen, slapeloosheid en algehele malaise de belangrijkste symptomen zijn. Het ontstaat vaak na een doorgemaakte virusinfectie.
De klachten kunnen lange tijd in meerdere of mindere mate aanwezig blijven en vaak is het dagelijkse functioneren ernstig belemmerd.
Acupunctuur in combinatie met kruiden vormt een goede behandelingsmogelijkheid bij dit ziektebeeld.

Behandeling

In het 1ste consult wordt nderzocht welke pathogene faktoren en disharmonische energiepatronen er aanwezig zijn.
Dit gebeurt m.b.v. een vraaggesprek, een pols-, tong- en buikdiagnose, en evt. een meridiaanmeting.
Met acupuncuur en kruiden worden de pathogene energieën verwijderd en de lichaamseigen energiebalans hersteld.