banner

Darmklachten

Darmklachten zijn veel voorkomende klachten. Hieronder vallen buikpijn, diarhee, obstipatie, winderigheid enz., evenals de ziektebeelden colitis ulcerosa en ziekte van Crohn. Darmklachten geven veel ongemak en kunnen zelfs belemmerend werken in het sociale leven. Door diarhee kan men onzeker worden en liever thuisblijven.
Darmklachten kunnen echter goed behandeld worden met acupunctuur en/of Chinese kruiden.

Behandeling

In het eerste consultl wordt eerst onderzocht welke energieën er uit balans zijn.
Dit gebeurt m.b.v. een vraaggesprek, een pols-, tong- en buikdiagnose en evt. een meridiaanmeting.
Vervolgens wordt in de behandeling de balans hersteld door pathogene energieën te verwijderen en de lichaamseigen energie te versterken. Dit gebeurt m.b.v. acupunctuur en/of Chinese kruiden.