banner

Diagnose

In de Chinese geneeskunde wordt het gehele energiesysteem onderzocht op eventuele verstoringen m.b.v. 4 diagnosemiddelen.

1. Een uitgebreid vraaggesprek of anamnese. De antwoorden op de vragen geven aanwijzingen over het achterliggende energiepatroon.
2. Polsdiagnose. De pols wordt gevoeld. Verschillende kwaliteiten van de polsslag geven een indicatie van de energetische conditie. De verschillende posities op de pols corresponderen met de organen in het lichaam. De kwaliteit van de polsslag op de verschillende posities is een maatstaf voor de energie in de corresponderende organen.
3. Tongdiagnose. De tong en het daarop aanwezige beslag worden bekeken. Het beslag op de tong geeft aanwijzingen over pathologische energieën. Het tonglichaam zelf is een belangrijke indicator voor de energiestatus van het lichaam. Verschillende locaties op de tong corresponderen met organen in het lichaam.
4. Buik- en rugdiagnose. De spanning van verschillende punten op de buik en op de rug geeft informatie over de energie in meridianen en organen die met deze punten samenhangen. Tijdens de behandeling kan de spanning van deze punten dienen als een controlesysteem voor de puntkeuze.

Merid apparaatVaak voeg ik nog een 5e methode toe: een meridiaanmeting m.b.v. de Merid. Bij deze meting wordt met InfraRood licht de hoeveelheid energie in de meridianen bepaald.
Deze meting geeft een beeld van de algemene gezondheid.

Alle gegevens bij elkaar geven een duidelijk beeld van de energieverstoringen in het meridiaaansysteem en in de organen van het lichaam.
Op grond hiervan wordt de behandeling bepaald en worden de punten op de meridanen gekozen die de energiebalans zullen herstellen.