banner

Overgangsklachten

In de overgang treden allerlei fysieke veranderingen op. De productie van de vrouwelijke geslachtshormonen - en daarmee de vruchtbaarheid - neemt af, de menstruatie wordt onregelmatig en zal uiteindelijk stoppen. De hormoonschommelingen die tijdens de overgang optreden gaan vaak gepaard met lichamelijke en ook psychische ongemakken. De belangrijkste symptomen die optreden zijn opvliegers en nachtelijke zweetaanvallen. Daarnaast komen ook slaapstoornissen voor, wisselende stemmingen, vermoeidheid, gewichtstoename, vaginale droogte en gasvorming.
Acupunctuur en Chinese kruiden kunnen goed helpen om op natuurlijke wijze overgangsklachten te verminderen. Dit gebeurt door het herstellen van de disbalansen in het energiesysteem, pathogene energieën te verwijderen en energietekorten aan te vullen.

Behandeling

Onderzocht wordt eerst welke disharmonische energiepatronen, pathogene energieën en energietekorten aanwezig zijn.
Hiervoor wordt er in het 1e consult een onderzoek gedaan d.m.v. een vraaggesprek, een pols- en tongdiagnose, een buik- of rugdiagnose en/of een meridiaanmeting.
In de behandeling worden m.b.v. acupunctuur de disharmonische energieën gebalanceerd, pathogene energieën verwijderd en de lichaamseigen energie hersteld. Tekorten in het energiesysteem worden vaak met kruiden aangevuld.
Hierdoor zullen de klachten afnemen en/of verdwijnen.