banner

Pijn

Pijn is een veel voorkomende klacht. Veel ziektebeelden gaan gepaard met pijn.
Pijnklachten kunnen lokaal optreden maar kunnnen ook op meerdere plaatsen aanwezig zijn. Het heeft vaak invloed op de levensvreugde en vitaliteit. Van veel pijn kan men moe worden. Het leidt tot inactiviteit en is oorzaak van veel ziekteverzuim.
Pijn kan echter op natuurlijke wijze behandeld worden met acupunctuur.
In de Chinese geneeskunde wordt pijn gezien als een blokkade in het energieverloop. Als de blokkade wordt opgeheven is de pijn weg.
Als de pijn locaal aanwezig is dan is er een locale blokkade. Treedt de pijn algemeen op, d.w.z. op meerdere plaatsen in het lichaam, dan is een sprake van een energiepatroon waarbij meestal ook pathogene factoren aanwezig zijn.
Door de pathogene energieën en de blokkades en energetische disbalansen te verwijderen kunnen de klachten afnemen.

Behandeling

Onderzocht wordt eerst welke disharmonische energiepatronen en pathhogene energieën aanwezig zijn.
Hiervoor wordt er in het 1e consult een onderzoek gedaan d.m.v. een vraaggesprek, een pols- en tongdiagnose, een buik- of rugdiagnose en/of een meridiaanmeting.
In de behandeling worden m.b.v. acupunctuur de disharmonische energieën gebalanceerd, pathogene energieën verwijderd en de lichaamseigen energie hersteld.
Hierdoor zullen de klachten afnemen en/of verdwijnen.