>
banner

Rug- en nekklachten

Rugklachten is een verzamelnaam voor klachten van de wervelkolom.
Veelal gaat het daarbij om pijn onder in de rug - lage rugklachten of lumbago , maar ook bovenrugklachten of nekklachten komen voor.
Rugklachten zijn erg pijnlijk en belemmeren het bewegen.
Rugklachten worden vaak behandeld met fysiotherapie en oefentherapie, maar ook acupunctuur is een goede behandeling. M.b.v. acupunctuur kan de circulatie van energie en bloed weer op gang gebracht worden.
En juist ook bij klachten die regelmatig terugkomen kan acupunctuur goed helpen om de disbalans in de energie, die ten grondslag ligt aan het steeds terugkomen van de klachten, te herstellen.

Behandeling

Onderzocht wordt eerst welke disharmonische energiepatronen en pathhogene energieën aanwezig zijn.
Hiervoor wordt er in het 1e consult een onderzoek gedaan d.m.v. een vraaggesprek, een pols- en tongdiagnose, een buik- of rugdiagnose en/of een meridiaanmeting.
In de behandeling worden m.b.v. acupunctuur de disharmonische energieën gebalanceerd, pathogene energieën verwijderd en de lichaamseigen energie hersteld.
Hierdoor zullen de klachten afnemen en/of verdwijnen.